UAT LETEA VECHE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere rețea de distribuție alimentare cu apă și înființare canalizare în satele Holt și Radomirești, com. Letea Veche, județul Bacău, propus a fi amplasat în comuna Letea Veche, satele Holt și Radomirești, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul titularului din comuna Letea Veche, sat Letea Veche, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 220, județul Bacău, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.