„COMUNA LETEA VECHE anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in comuna Letea Veche, judetul Bacau”, propus a fi realizat in comuna Letea Veche, judetul Bacau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr.23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 08.00 – 14.00 si la sediul titularului, din comuna Letea Veche, sat Letea Veche, judetul Bacau. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau”