ANUNȚ


Publicat la: 29 iulie 2016

 

Începând cu 1 august 2016 Primăria comunei Letea Veche, prin compartimentul de Asistență Socială, va distribui produsele alimentare de la Uniunea Europeană.

 

Beneficiarii acestor produse sunt:

  • Persoanele cu pensii până la 450 lei;
  • Persoanele încadrate în gredul de handicap „GRAV” și „ACCENTUAT”;
  • Persoanele cu indemnizație de șomaj;
  • Persoanele beneficiare de ajutor social (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF).

La ridicarea produselor alimentare, trebuie să prezentați:

 

–  Actul de identitate, original + 1 copie;

–  Cuponul de pensie recent (după caz);

–  Certificatul de handicap valabil – în copie (după caz);

–  Cuponul de șomaj recent (după caz);

–  Cuponul de alocație pentru susținerea familiei recent (complementară) – după caz;

–  Cuponul de ajutor social recent (după caz). 

 

 
Adresă Link: https://primarialeteaveche.ro/anunt-1469780245/