ANUNȚ


Publicat la: 29 iulie 2016

În data de 26.07.2016 a fost atribuit contractul de lucrări privind investiția „Modernizarea străzii Trecătoarea Holtului, sat Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacău”. 
Adresă Link: https://primarialeteaveche.ro/anun/