Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece

Noiembrie 2017 – Martie 2018

VENITUL NET /MEMBRU DE FAMILIE = 615 LEI

 

Acte doveditoare:

– cererea şi declaraţia pe propria răspundere

1. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte: 
– actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
– certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
– certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
– hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
– actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.

2. Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:
– adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
– cupon de şomaj;
– cupon de alocaţie de stat;
– cupon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
– cupon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
– certificat de încadrare în grad de handicap;

3. Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:
– contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
– contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
– actul de succesiune deţinut de titular;
– contractul de închiriere deţinut de titular;
– contractul de comodat deţinut de titular;
– împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
– alte documente solicitate, după caz.

4. Furnizorul de gaze sau de energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de E-ON Gaz România.
            Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.