Afis de informare

privind consultarea publicului asupra
Planului Urbanistic Zonal Construire si Dotare Complex Sportiv in
localitatea Holt, Comuna Letea Veche, judetul Bacau.

Solicitare postare anunt informarea publicului privind consultarea publicului PUZ site Primaria Letea Veche

 

Afis de informare