În vederea refacerii rezervei de apă potabilă în bazinul de retenție V=700 mc aferent Sistemului de Alimentare cu Apă al comunei Letea Veche, furnizarea apei potabile se va face după programul de mai jos!