Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Chestionare

Care dintre investitii va intereseaza cel mai mult ?

Apa si Canalizare

Gaze naturale

Asfaltare

Altele

Votează

GAL Confluiențe Moldave

Știri și evenimente

05-02-2016

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

 

U.A.T. comuna Letea-Veche, anunţǎ organizarea unui concurs pentru ocuparea a douǎ posturi contractuale vacante - asistent social şi asistent medical comunitar, în cadrul Compartimentului Asistenţǎ Socialǎ, perioadǎ nedeterminatǎ.
Concursul se va desfǎşura în data de 29.02.2016 ora 10:00 - proba scrisǎ şi ora 13:00 - interviul.

 

Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent social:
- are cetǎţenia româna sau cetǎţenie a altor state membre U.E.;
- cunoaşte limba româna - scris şi vorbit;
- are capacitatea deplinǎ de exerciţiu;
- are o stare de sǎnǎtate corespunzǎtoare funcţiei pentru care candideazǎ, atestatǎ prin adeverinţǎ medicalǎ eliberatǎ de medicul de familie sau de unitǎţile sanitare abilitate;
- nu a fost condamnatǎ definitiv la una din infracţiunile prevǎzute de art. 3 lit. g din H.G. 286/2011;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, duǎa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

Criterii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent social similar funcţiei de consilier I:
- studii superioare absolvite cu diplomǎ de licenţǎ în domeniul asistenţǎ socialǎ;
- vechime în specialitatea studiilor - minimum 3 ani şi 6 luni;
- cunoştinţe operare PC - nivel bun;
- abilitǎţi de comunicare, capacitate de lucru în echipǎ, creativitate şi spirit de iniţiativǎ.

 

Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical comunitar:
- are cetǎţenia românǎ sau cetǎţenie a altor state membre U.E.;
- cunoaşte limba româna - scris şi vorbit;
- are capacitatea deplina de exercitiu;
- are o stare de sǎnǎtate corespunzǎtoare funcţiei pentru care candideazǎ, atestatǎ prin adeverinţǎ medicalǎ eliberatǎ de medicul de familie sau de unitǎţile sanitare abilitate;
- nu a fost condamnatǎ definitiv la una din infracţiunile prevǎzute de art. 3 lit. g din H.G. 286/2011;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupǎ caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

Criterii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical comunitar:
- studii medii absolvite cu diplomǎ de bacalaureat sau postlicealǎ în domeniul medical;
- vechime în specialitatea studiilor - minimum 6 luni;
- cunosţinte operare PC - nivel bun;
- abilitǎţi de comunicare, capacitate de lucru în echipǎ, creativitate şi spirit de iniţiativǎ.

Dosarul de înscriere la concurs se va depune la secretariatul instituţiei, pânǎ la data de 19.02.2016 şi va trebui sǎ conţinǎ:

- cererea de înscriere la concurs adresatǎ conducǎtorului instituţiei organizatoare;
- copia actului de identitate;
- copiile documentelor care atestǎ nivelul studiilor, copiile documentelor care atestǎ îndeplinirea condiţiilor specifice;
- copie carnet de muncǎ sau alte documente doveditoare care sǎ ateste vechimea în muncǎ;
- cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie rǎspundere cǎ nu are antecedente penale care sǎ-l facǎ incompatibil cu funcţia pentru care candideazǎ;
- adeverinţǎ medicalǎ care sǎ ateste starea de sǎnǎtate corespunzǎtoare;
- alte documente relevante.


Relaţii suplimetare la tel. 0234/213.474 - Compartiment resurse umane

 

 

14-10-2015

ANUNȚ AJUTOARE ÎNCĂLZIRE CU GAZ, ENERGIE ELECTRICĂ ȘI LEMNE

Începând cu data de 20.10.2015 se pot depune la Compartimentul de Asistență Socială cererile însoțite de actele necesare în vederea primirii ajutorului de încălzire cu gaze naturale, energie electrică și lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2015 - martie 2016. Cererile se primesc până în data de 20.11.2015 pentru beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinţei pentru care se stabilesc drepturile începând cu luna noiembrie 2015, iar apoi până în data de 20 a fiecărei luni, pentru restul sezonului rece.  Relatii suplimentare la sediul Primariei Letea Veche, str. Al. I. Cuza, nr. 220., telefon: 0234,213,474.

 

 

20-07-2015

ANUNT INTRERUPERE ENERGIE ELECTRICA

Pentru executarea unor lucrari la instalatiile de distributie in conditii de siguranta, compania E-ON anunta ca

sunt necesare intreruperi temporare in alimentarea cu energie electrica

la consumatorii din comuna Letea Veche, strada Trecatoarea Holtului,

in perioada 20 - 24.07.2015,

in intervalul orar 08,00 - 17,00.

25-06-2015

ANUNT DE INTERES PUBLIC

 

Primăria Comunei Letea - Veche și Reprezentanța UNICEF în România anunță lansarea recensământului comunitar din comuna Letea-Veche  începând cu data de 25  iunie 2015.

Recensământul comunitar reprezintă un demers inovator ce implică colectarea de date privind situația tuturor gospodăriilor din comuna Letea-Veche și face parte din activitățile comune pe care Primăria Letea Veche le va derula în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România în intervalul 2015-2017.

Participarea la acest proces are un caracter voluntar, Primăria încurajând întreaga populație a comunei Letea-Veche să susțină îmbunătățirea intervențiilor din domeniile social, educațional și medical prin participarea activă la acest proces.

Informațiile colectate de către lucrătorii comunitari au caracter confidențial și vor fi utilizate exclusiv pentru a sprijini procesul de îmbunătățire a intervențiilor la nivel local, județean și național din educație, sănătate și protecție socială.

De ce acest proces?

Pentru.....

 • A cunoaște mai bine nevoile sociale, educaționale și medicale ale tuturor copiilor și familiilor din comunitate;
 • A oferi răspunsuri în timp real la nevoile identificate;
 • A planifica intervenții eficiente, care răspund nevoilor reale ale tuturor copiilor și familiilor din comunitatea Letea-Veche în domeniul medical, social și educațional;
 • A preveni situațiile de risc la nivel comunitar;
 • A îmbunătăți nivelul de viață al întregii comunității, facilitând accesul la un pachet minim de servicii, respectiv servicii medicale, educaționale și sociale de bază;
 • A susține dezvoltarea potențialului tuturor copiilor din comunitatea noastră!

Ce pot face eu? / Cum pot sa ajut?

 

 • Facilitarea accesului lucrătorilor comunitari în gospodărie;
 • Oferirea de informații precise la întrebările formulate de către lucrătorul comunitar.

 

Lista lucrătorilor comunitari implicați în acest proces

 • Bulibasa Florina Codrina
 • Stanciu Raluca
 • Ilie Carmen
 • Ilie Aida
 • Pall Petronela
 • Iacob Alina
 • Chirita Razvan Codrin

 

Pentru alte informații cu privire la acest proces, vă rugăm să vă adresați Primăriei Comunei Letea-Veche.

 

 

12-05-2015

ANUNT DE INTERES PUBLIC

Persoanele afectate de centura ocolitoare a Bacaului sunt asteptate la sediul Primariei Letea Veche,

in perioada 19 - 22.05.2015, in intervalul orar 08,30 - 14,00! 

06-05-2015

ANUNT DE INTERES PUBLIC

Primaria Comunei Letea Veche, in colaborare cu U.N.I.C.E.F. Romania, demareaza un proiect-pilot denumit "INCLUZIUNEA SOCIALA PRIN FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE LA NIVELUL COMUNITATII" - SERVICII PENTRU COPII.

In cadrul aestui proiect, in perioada 15.05 - 31.08.2015, se va efectua un recensamant social prin care toti cetatenii comunei vor fi intervievati de angajati ai Primariei. Va rugam sa aveti disponibilitatea de a raspunde intrebarilor puse de operatori!

Proiectul are ca scop dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii aflati in situatii de vulnerabilitate, precum si de metodologii de lucru inter-sectoriale, la nivelul sistemelor de educatie, protectie sociala si asistenta medicala comunitara.

28-04-2015

ANUNT IMPORTANT

In data de 30.04.2015, ora 13,00, la sediul Scolii gimnaziale din Letea Veche, va avea loc o intalnire intre reprezentantii mediului de afaceri din comuna si consultanti de specialitate ai firmei Anderssen Consulting Group din Iasi, in vederea efectuarii unui studiu pentru elaborarea profilului investitional al comunei.

In cadrul acestei intalniri vor fi analizate: problemele cu care se confrunta mediul privat in desfasurarea activitatii, propuneri si proiecte pe care agentii economici le considera importante pentru dezvoltare lor strategica, posibilitatile de finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (infiintare de exploatatii agricole; achizitionarea de utilaje agricole si/sau non-agricole, achizitia de animale; infiintarea si dezvoltarea de activitati non-agricole in mediul rural)

Toti operatorii economici (SRL, PFA, II, AF) interesati sunt invitati sa participe.

27-04-2015

ANUNT IMPORTANT

Lucrarile pentru extinderea retelei de canalizare in comuna Letea Veche, respectiv in sat Letea Veche, str. Trecatoarea Holtului si adiacente, vor demara dupa obtinerea de la Consiliul Judetean a autorizatiei de constructie de catre CRAB Bacau.

27-04-2015

ANUNT IMPORTANT

Incepand cu data de 28.04.2015 vor demara lucrarile de asfaltare in cadrul proiectului "Modernizare drumuri de interes local in comuna Letea Veche" - finantat de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2015, cu o valoare totala a investitiei de 3.957.125,54 lei cu TVA. UAT comuna Letea Veche va asigura o cofinantare, in valoare de 177.481,16 lei cu TVA.

Tronsoanele de drum care vor fi asfaltate sunt:

1. Sat Rusi Ciutea (capat pod peste raul Bistrita si destinatia - in dreptul proprietatii nr. 69)

2. Sat Rusi Ciutea (din DJ 207G si destinatia - in dreptul intersectiei cu biserica si troita)

3. Sat Holt (din dreptul magazinului cu nr postal 458 si destinatia - in DC 85, in dreptul bisericii Holt)

4. Sat Holt (din dreptul proprietatii 138 si destinatia - in dreptul proprietatii nr 179/rond, magazin, troita)

5. Sat Holt (din dreptul proprietatii 179 si destinatia - in intersectia cu drumul local).

Lungimea totala a drumurilor ce vor asfaltate este de 3.000 ml.

21-04-2015

ANUNT IMPORTANT

 

 

PERSOANELE AFECTATE DE  CENTURA OCOLITOARE A BACĂULUI,SE VOR PREZENTA LA PRIMĂRIE ÎN PERIOADA  21.04- 23.04.2015, ORELE 08.00-14.00.

 

 

Înapoi