Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Chestionare

Care dintre investitii va intereseaza cel mai mult ?

Apa si Canalizare

Gaze naturale

Asfaltare

Altele

Votează

GAL Confluiențe Moldave

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2018 Privind anularea obligatiilor fiscale datorate de catre debitorii - persoane juridice, radiati din Registrul Comertului si scaderea din evidenta fiscala a societatilor comerciale radiate 24-05-2018
32 / 2018 Privind aprobarea abrogarii pozitiei nr. 29 din Hotararea Consiliului Local Letea Veche nr. 9/1999 cu modificarile si completarile ulterioare 24-05-2018
31 / 2018 Privind constituirea unui drept de uz si a unui drept de servitute asupra terenului in suprafata de 357 mp, sola 92, parcela 1211/1/1, apartinand domeniului privat al comunei Letea Veche, jud. Bacau in favoarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare - filiala teritoriala Moldova Sud, UA Bacau 24-05-2018
30 / 2018 Privind introducerea in domeniul privat si acordul inscrierii in Cartea funciara a dreptului de proprietate pentru suprafata de 357 mp teren, in favoarea UAT Comula Letea Veche, jud. Bacau 24-05-2018
29 / 2018 Privind aprobarea demararii procedurii de intocmire a documetatiei pentru obiectivul "Centru de zi pentru copii de tip After School" sat Holt, com. Letea Veche, jud. Bacau 24-05-2018
28 / 2018 Privind avizarea planului Urbanistic Zonal "Construire locuinte unifamiliale si imprejmuire", intravilanul si extravilanul satului Sireti, com. Letea Veche, jud. Bacau 24-05-2018
27 / 2018 Privind aprobarea realizarii si amplasarii a doua totemuri, cu rol de indicator limita localitate Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau 26-04-2018
26 / 2018 Privind aprobarea investitiei "Amenajare parc, construire foisor, grup sanitar si construire scena - intrare in legalitate, sat Letea Veche, comuna Letea Veche, jud. Bacau" 26-04-2018
25 / 2018 Privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap, precum si a contribuției consiliului local la finantarea acestor servicii pe anul 2018 26-04-2018
24 / 2018 Privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al comunei Letea Veche, judetul Bacau, respectiv pozitiile de inventar nr. 3, 4, 5, 46 si 47 26-03-2018
Înapoi